Waarom de AED?

Automatisch Externe Defibrillator
Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.
Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend, indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart kan na de stroomstoot weer zelf proberen een hartritme te krijgen. Met de komst van de AED is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren bij een plotselinge hartstilstand. Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met reanimeren en defibrilleren.
Met de aanwezigheid van een AED hoeven omstanders niet meer te wachten met defibrilleren totdat de ambulance ter plaatse is. Zeker met de toenemende verkeersdrukte kan het steeds vaker voorkomen dat de ambulance pas na 15 minuten te plaatse zal zijn. Voor het slachtoffer is het dan al vaak te laat….
Iedereen in Nederland mag de AED bedienen en als goed burger een AED inzetten wanneer dit nodig is. Het gebruik van de AED neemt nationaal en internationaal gestaag toe. Tot voor kort waren de aanschaf- en onderhoudskosten van AED’s nog te hoog, maar met de komst van nieuwe generatie AED’s is het mogelijk om overheid, bedrijfsleven en zelfs particulieren met dergelijke apparaten uit te rusten.